SLAKT AV HÄST

Giltigt hästpass måste finnas (ej dubblett), hästen får inte vara behandlad med läkemedel där karenstiden inte gått ut.

Ev. frysmärkning ska vara framrakad så den syns tydligt.

Ring och boka tid 0653-23180, ha gärna hästens reg. nr tillhands när du ringer.