Återtagspriser  
 Nöt: slaktning 7,50 kr/kg
        styckning 12 kr/kg
        vacuumpackat. 5 kr/kg
        frakt 1,50/kg           Esko 2:-/kg
        avfallskostnad 94 öre/kg
        special 3 kr/kg
        Kravtillägg 1 kr/kg
Gris: Slaktning 6 kr/kg
        Styckning 6 kr/kg
 
        Frakt 200kr/gång + 50 kr/st
        Kravtillägg 1 kr/kg
FÅR/LAMMPRISER SE UNDER FLIK FÅR/LAMMSLAKT
 

Återtagskött hämtas senast 14.30

ÅTERTAG AV SKINN:Hanteringskostnad 25:-+skinnvärde enligt aktuell notering. För de bönder som bor utanför Hälsingland och tar både kött och skinn åter kan vi salta skinnen mot en kostnad på 20:-/st.


Utebliven försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej.