SLAKT AV HÄST

Giltigt hästpass måste finnas (duplikat eller ersättningspass utesluter alltid hästen från slakt).

Hästen får inte vara behandlad med något läkemedel där karenstiden ej gått ut (se pass eller veterinärens behandlingsbevis).

“Hästar som är avsedda för livsmedelsproduktion” ska vara ifylld av ägaren.

Ev. frysmärkning ska vara framrakad.

Ta ur allt ni vill behålla från passet. Det kommer att tas omhand av Livsmedelsverket och destrueras.

Ring och boka tid 0653-23180, ha gärna hästens reg. nr tillhands när du ringer.