From 1:a januari 2012 kontaktas Svensk Lantbrukstjänst vid kadaverhämtning, 010-490 99 00.