LEVERANSVILLKOR LIVKALVAR, 230123

Kalvar av SLB, SRB och köttras med vikt upp till 125 kilo SRB Kr/kg SLB kr/kg Övervikt kr/kg > 125 kg
Handelsklass Plus 29,50 27,50 16,00
Handelsklass Prima 26,50 24,50 16,00
Handelsklass Kviga 18,00 18,00 11,00

Marknadsavdrag på kalv 2-6 veckor -550 kr

Tillägg för avhornad – hornlös kalv av handelsklass Prima och Kviga + 125 kr/kalv.

• Kalven är minst 8 och högst 14 veckor gammal.

• Kalven väger lägst 75 kg samt är väl utvecklad.

• Samband mellan vikt och ålder gäller enl. följande….

8 veckor 75 kg

9 veckor 80 kg

10 veckor 85 kg

11 veckor 90 kg

12 veckor 95 kg

13 veckor 100 kg

14 veckor 105 kg

• Kalven skall vara avvand

• Kalven skall äta hö och kraftfoder

• Kalven skall levereras från BVD-friförklarad besättning med provtagning gjord inom 3 månader

• Kalven skall vara avhornad

De kalvar som ej har en normal vikt i förhållande till sin ålder omklassas till Primakalv

På stutar tillkommer 100 kr/st. i kastreringstillägg

På vaccinerade kalvar +100kr/kalv

Serviceavgift på 250 kr/st. som inkluderar förmedling och frakt tillkommer vid köp.