Får/Lammslakt

Vid återtag av kött och skinn vill vi att djuren är märkta i båda öronen. Vid endast återtag på kött räcker det med en bricka men bra om dom är märkta i båda ifall brickan lossnar.

Fårskinn som inte är återtag ska vara klippta innan slakt.