Marknadstillägg

Tyvärr måste vi sänka Marknadstillägget igen med 50 öre/kg till 2.50/kg, from den 30 september 2013.

Den 9 september skedde också en sänkning med 50 öre/kg.

Marknadstillägget gäller ungnöt 250 – 424,9 kg och kor 250 – 399,9 kg.

Semesterstängt

V. 28 och 29 (8 juli – 21 juli) har vi semesterstängt, kontoret är bemannat med semestervikarie, produktionen är ej igång.

Marknadstillägg

From v. 9 (25 februari -13) höjer vi marknadstillägget igen med 1:- till 3.50/kg.

Gäller ungnöt mellan 250 – 424,9 kg och kor 250 – 399,9 kg.

Kravtillägg

Kravtillägg utbetalas med 3:-/kg för ko och ungnöt mellan 200 – 399,9 kg.

Certifikat lämnas in till kontoret årligen, leveransintyg skickas med varje sändning för att utbetalning ska kunna ske.

Kvantitetstillägg

Kvantitetstillägg utbetalas på storboskap per slakttillfälle.

 7 – 10   +50 öre/kg

11 – 15   +1:-/kg

16  och fler +1,50/kg

Felfri hud

Felfri hud försvinner from 1/7 2012

Kontrollhudar slutade med konceptet felfri hud under 2011. Baspriset höjdes istället  och lades med på avräkningspriset.

Livdjur

Delsbo slakteri erbjuder livdjursförmedling. Kontakta Bengt Eriksson 0653-23180 eller mobil 070-6605485 för information om tillgång och efterfrågan.