Marknadstillägg

Vi ändrar marknadstillägget från den 16 december.

På kor tar vi bort den övre viktgränsen, alla kor över 250 kg får tillägget.

Ungnöten är oförändrad.

Marknadstillägg

Tyvärr måste vi sänka Marknadstillägget igen med 50 öre/kg till 2.50/kg, from den 30 september 2013.

Den 9 september skedde också en sänkning med 50 öre/kg.

Marknadstillägget gäller ungnöt 250 – 424,9 kg och kor 250 – 399,9 kg.

Semesterstängt

V. 28 och 29 (8 juli – 21 juli) har vi semesterstängt, kontoret är bemannat med semestervikarie, produktionen är ej igång.

Marknadstillägg

From v. 9 (25 februari -13) höjer vi marknadstillägget igen med 1:- till 3.50/kg.

Gäller ungnöt mellan 250 – 424,9 kg och kor 250 – 399,9 kg.

Kravtillägg

Kravtillägg utbetalas med 3:-/kg för ko och ungnöt mellan 200 – 399,9 kg.

Certifikat lämnas in till kontoret årligen, leveransintyg skickas med varje sändning för att utbetalning ska kunna ske.

Kvantitetstillägg

Kvantitetstillägg utbetalas på storboskap per slakttillfälle.

 7 – 10   +50 öre/kg

11 – 15   +1:-/kg

16  och fler +1,50/kg

Felfri hud

Felfri hud försvinner from 1/7 2012

Kontrollhudar slutade med konceptet felfri hud under 2011. Baspriset höjdes istället  och lades med på avräkningspriset.

Livdjur

Delsbo slakteri erbjuder livdjursförmedling. Kontakta Bengt Eriksson 0653-23180 eller mobil 070-6605485 för information om tillgång och efterfrågan.