Delsbo Slakteri AB grundades 1986.

Våren 2020 köpte Mattias Norell och Thomas Gill företaget.

Mattias ansvarar för slaktplanering och kör en av djurbilarna.

Thomas har kontakten med köttfirmorna och därmed försäljning av kött.

Tommy Nyberg ansvarar för återtag av kött.
På vårt kontor arbetar Marie Olsson och Tina Forslin med att svara på frågor ang. fakturering, avräkningar, djurmärkningsfrågor o dyl.