Marknadstillägg

Vi ändrar marknadstillägget från den 16 december.

På kor tar vi bort den övre viktgränsen, alla kor över 250 kg får tillägget.

Ungnöten är oförändrad.