Krav-tillägg

From augusti 2018 betalas Krav-tillägget ut endast vid efterfrågan av Krav-kött.